Pałac NieznanicePałac Nieznanice

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

RODO W PAŁACU NIEZNANICE

REGULAMIN

W związku z wejściem w życie z dniem 25/05/2018r. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako PAŁAC NIEZNANICE Elżbieta Lubert, ul. Sobieskiego 22A, Nieznanice, 42-270 Kłomnice jesteśmy administratorem danych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem opracowania polityki prywatności jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie my jako hotel otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

§         1

Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest

PAŁAC NIEZNANICE Elżbieta Lubert, ul. Sobieskiego 22A, Nieznanice, 42-270 Kłomnice

§         2

Pałac Nieznanice jako administrator danych informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

§         3

Pałac Nieznanice zbiera dane osób, które są niezbędne do złożenia prośby a potem dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelarskiej

§         4

Podanie przez Klienta swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (na dokumencie RODO Pałacu Nieznanice) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelarskiej

§         5

Pałac Nieznanice zbiera dane osobowe klienta podczas :

- rezerwacji przez stronę internetową www.nieznanice.pl

- rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu,

- drogą telefoniczną lub mailową

- w trakcie meldunku gościa w hotelu

Dane pozyskujemy również z portali rezerwacyjnych od naszych partnerów (Booking.com, Profitroom, organizatorów imprez, eventów, itp. ), jeśli na to została wyrażona zgoda pisemna czy ustna.

§         6

Zbieramy następujące dane :

1.    Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

2. Przy rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową www.nieznanice.pl zakres zbieranych danych to:

- Imię i Nazwisko

- E-mail interesanta
- numer telefonu
- treść zapytania

Informację te są dobrowolnie podawane przez Klienta.

3. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez facebook, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane :

-  Imię i Nazwisko;

-  Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

-  Numer telefonu

-  Numer dokumentu tożsamości

-  Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania FV VAT, FV PROFORMA, KOREKT FV, ROZLICZEŃ i innych dokumentów księgowych)

Dane dzieci (jeśli jest taka potrzeba) takie jak imię, nazwisko data urodzenia zbierane są wyłącznie od matki i ojca dziecka lub opiekuna prawnego w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS)

§         7

Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

1.   Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

2. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania (tworzenie i przechowywanie dokumentacji w bazach danych komputerów zabezpieczonych odpowiednimi protokołami oraz hasłami dostępu)

3.   Obsługi pobytu Klienta w hotelu:

                        - monitorowanie korzystania z usług - Bar

                        - zarządzanie dostępem do pokoi - Recepcja

                        - wewnętrzne zarządzanie listami, paczkami dostarczanymi na zamówienie Klienta

                       do hotelu przez Firmy Kurierskie oraz Pocztę Polską,

- Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatnościami).

4.  Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie:

-   przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach marketingu

w celu prowadzenia działań marketingowych,

-   lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,

-   dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,

-   informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu za pomocą poczty

     e-mail

            5. Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po:

   - wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także 

     telefoniczny kontakt z Klientem,

   - obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i

     ankiet zadowolenia,

6.  Poprawa usług hotelu, a w szczególności obsługi skarg i zażaleń,

7.  Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu.

8.  Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania

    dokumentów księgowych).

§         8

Dostęp do danych osobowych Klientów mają jedynie uprawnieni pracownicy hotelu posiadający upoważnienia pisemne, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu).

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§         9

Pałac Nieznanice podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych naszych Klientów indywidualnych, warsztatowych, a także firm.

§         10

Klient przekazując Hotelowi dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.

W przypadku Pałacu Nieznanice jest to firma FIRST DATA POLCARD, z którą hotel ma podpisaną umowę o świadczenie usług.

§         11

Klienci Pałacu Nieznanice mają prawa do dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

Ponadto Klient ma prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawa do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

§         12

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich przez Pałac Nieznanice będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

§         13

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

§         14

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej palac@nieznanice.pl

§         15

Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.nieznanice.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pałac Nieznanice Elżbieta Lubert z siedzibą w Nieznanicach, ul. Sobieskiego 22A. Dodatkowo wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie na konto e-mail informacji handlowych oraz marketingowych.